Şehnaz Tuna, Klinik Psikolog / Online Terapist

ONLINE TERAPİ NEDİR?

Ruh sağlığı ve teknolojinin uyumlu beraberliği!

ONLINE TERAPİ

Online terapi nedir?

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nin 7.4 numaralı maddesinde "Geleneksel Olmayan Psikoterapi" Ortamları başlığı altında, 'Psikoterapi ilişkisinin başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’) , videokonferans vb. ortamların kullanıldığı durumlardır.' şeklinde tanımlanan "Online Terapi", psikoterapi ve psikolojik danışmanlık seanslarının internet üzerinden gerçekleştirildiği alternative bir terapi yöntemidir.

'Evinizde Terapi'yi neden kurdum?

2001 yılından bu yana uygulamakta olduğum psikoterapi seanslarımı "ofis içi" olarak da adlandırabileceğimiz yüz yüze görüşmeler şeklinde gerçekleştirdim. Aradan geçen zaman zarfında teknolojinin ilerlemesine paralel olarak sosyal iletişim ağlarında azımsanmayacak ölçüde gelişmeler meydana geldi. Video konferanslar (Skype, Hangouts, Tango, Viber vb.), kısa mesajlar (SMS), anında ileti mesajları (Whatsapp, Messenger vb. tarzı ‘chat’ programları) yaşamın her alanında yer alıp, geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Bu akım başta Amerika olmak dünyada birçok ülkede "internet üzerinden terapi", "online terapi", "sanal terapi", ve "web terapi" gibi başlıklar altında psikoterapi uygulamalarında da benimsendi ve kabul gördü. İnternet üzerinden terapi ülkemizde de birkaç yıldır uygulanmakta. Ben de www.evinizdeterapi.com sitesini ihtiyacı olan kişilere Skype ya da Google Hangouts video konferans programlarıyla gerçekleştirilen psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini sağlamak üzere hayata geçirdim.

Online terapi hakkında bilimsel çalışmalar

Geleneksel terapinin etik ve kurallarına bağlı kalmasına rağmen online terapi yönteminin geçerli bir seçenek olup olmadığı tartışılmakla beraber, yapılan bilimsel çalışmalar yöntemin etkinliği ve geçerliliğine dair anlamlı veriler sunmaktadır.

  • Online terapinin depresyon ve endişe bozukluğu tedavilerindeki etkinliği: Pittsburgh Üniversitesi doktorları tarafından yapılan bu çalışmada bilgisayar ortamında verilen tedavi programının doktorların birinci basamak tedavilerine kıyasla daha başarılı olduğu görülmüştür. (Mayıs 2016) https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512124921.htm
  • Depresyon tedavisinde internet üzerinden ve yüz yüze uygulanan bilişsel-davranış metod müdahalelerinin karşılaştırılması: Zürih Üniversitesi’nde yapılan bu çalışmanın sonucunda, online terapi alan hastalar yüz yüze terapi alanlara oranla az bir farkla olsa da daha iyi sonuç almış, 3 ay sonra yapılan kontrolde ise online terapi grubu daha büyük bir farkla tamamen iyileşmiştir. (Haziran, 2013) http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(13)00512-0/abstract?cc=y=
  • Online terapi alan ve almayan emektarlar (veteran) hastane ziyareti davranışları: 100,000 emektarın dahil olduğu , dört yıl süren John Hopkins çalışmasının sonucune gore online terapialanların hastane ziyaretleri yüzyüe terapi alanlara kıyasla az bir farkla dahi olsa azaltmıştır. Psychiatric Services (Nisan 2012)
  • Online terapi ve travma sonraı stres bozukluğu tedavisi: 11 Eylül saldırısı sonrasında travma sonraı stres bozukluğu yaşayan 45 savunma hizmetlisi arasında yapılan çalışmaya göre online terapi alan grup klasik yöntemle tedavi gören gruba oranla daha fazla semptomda iyileşme göstermiştir. Tedaviden altı ay sonra yapılan takipte online terapi grubunun diğer gruba oranla daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. American Journal of Psychiatry. (Kasım 2007)
  • Online terapi memnuniyeti: Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre online terapş gören hastaların iyileşme ve tatmin oranları yüz yüze terapi görenle aynı bulunmuş. Tedavi maliyeti online terapide yüzde on daha düşük olarak tespit edilmiştir. American Psychiatric Association. (2007)