Şehnaz Tuna, Klinik Psikolog / Online Terapist

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme Klinik Psikolog Şehnaz Tuna (bundan böyle Terapist olarak anılacaktır.) ile Evinizde Terapi (www.evinizdeterapi.com) sitesinde yer alan konular üzerinden psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri almak isteyen, bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve başvurusunu http://www.evinizdeterapi.com adresindeki başvuru formunu doldurarak veren, gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2-Sözleşmenin konusu
İş bu sözleşme Danışan'ın http://www.evinizdeterapi.com adresinde belirtilen 1 3, 5 ve 10'lu görüşme paketlerinden yapacağı seçimi doğrultusunda, "Psikoterapi Hizmetleri" kapsamında Depresyon, Genel Kaygı Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve buna bağlı Agorafobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Hastalık Hastalığı, Yeme Bozuklulukları, Beden Algı Bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar ve "Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri" kapsamında: Aldatılma, Ameliyat öncesi ve sonrası sıkıntılar, Anlaşılamama, Boşanma süreci, Eş, aile ve arkadaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Ev, şehir ve ülke değişikliğine bağlı uyum sorunları, Evlilik hazırlıkları, İş değişikliği ve iş hayatında yaşanan problemler, Kararsızlık, İlişki problemleri ve anlaşmazlıklar, Ölüm ve Yas, Hamilelik depresyonu, Sınav stresi, Aşk acısı, Yalnızlık ve Yaşlılık sorunları gibi hastalık ve problemlerin tedavi edilebilmesi için Terapist'in sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

3- Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için http://www.evinizdeterapi.com internet adresinde sunulan 1, 3, 5 ve 10'lu görüşme paketlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. 

4- Sözleşmenin bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www.evinizdeterapi.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Terapist'in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği paketlerde belirtilmiş olan ücreti, Terapist'in internet sitesinde yer alan banka hesap bilgileri doğrultusunda havale /EFT veya bankanın ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. 

5- Tarafların hak ve sorumlulukları:

5.1- Terapist'in hak ve sorumlulukları
Terapist, Danışan ile yapacağı terapi sürecinde online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Terapist, vereceği Psikoterapi veya Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri için Danışan'ın seçeceği paketin belirtilen bedelinin ödenmesi yapılmadan her hangi bir hizmet vermek durumunda değildir. Terapist, Danışan'a her seans için 45 dakika zaman ayıracaktır. Terapist, Danışan'ın randevu talebine en geç 24 saat içinde geri dönüş yapacaktır. Terapist'in, Danışan ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Terapist, Danışan tarafından gecikilmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir. Terapist, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Terapist, Danışan'ın izni/onayı olmadan, Danışan'ın kendisinin yada başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir. Terapist, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Terapist, seans esnasında psikoterapinin imkansız olduğu, ya da psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışan'ı psikiyatriste yönlendirecektir. Terapist, Danışan'ın ya da başkasının hayatı tehlike altında olması durumunda ya da mevcut bir çocuk tacizi söz konusu olması halinde bu durumu derhal gerekli mercilere iletmek zorundadır. Terapist'in, Danışan'ın seans esnasındaki ortamı seansın verimli geçmesini engelleyecek şekilde gürültü, dikkat dağıtıcı, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışları sebebiyle seansı kesme ve devam etmeme hak ve yetkisi vardır.  Terapist, seans görüşmelerini Danışan'ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Terapist, Evinizde Terapi "Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir. Terapist, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uymak mecburiyetindedir. 

5.2- Danışan'ın hak ve sorumlulukları
Danışan
, Terapist'ten Psikoterapi veya Psikolojik Danışmanlık Hizmeti almak için internet sitesinde yer alan paketlerden birini seçerek, seçtiği pakete ilişkin hizmet bedelini internet sitesinde belirtilen ödeme seçeneklerinden birinin kullanılarak yapması ve yine internet sitesinde belirtilen e-posta adreslerinden biri yoluyla Terapist'ten randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Terapist'e 24 saat öncesinden seansı iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan seansın parasının iadesini talep edemez. Danışan'ın, Terapist ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Danışan, Terapist ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Danışan, Terapist ile yaptığı görüşmelerin para iadesini talep edemez. Danışan, evinizdeterapi.com sitesinin tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Danışan, Terapist'in sağladığı servisi kullanım sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple Evinizde Terapi internet sitesini ve Terapist'i sorumlu tutamaz.  Danışan, seans görüşmelerinin Terapist'in izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışan, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Danışan, seans görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan Terapist sorumlu değildir. Danışan, Skype ya da Google Hangouts uygulamaları üzerinden yapılacak görüşmelerde kendi güvenlik ve gizlilik politikalarına uyacaktır. Danışan, Terapist tarafından Evinizde Terapi internet sayfasında yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, almış olduğu hizmetleri Terapist'ten izin almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz. 

6- Fesih ve tazminat hakları
Danışan
iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Terapist hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu paket bedelini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Ancak geçerli bir sebep olmadan ödenmiş olan bedelleri geri isteyemez. 

7- Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışan'ın vereceği elektronik posta adresi ile http://www.evinizdeterapi.com adresinde belirtilen [email protected] ve [email protected] posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. Terapist, sözleşme süresi içinde Danışan'ın bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Danışan söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Taraf defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, gönderilmiş olan elektronik posta ve benzeri iletilerle, Danışan'ın internet ortamında yaptığı ve Terapist'in sunucularında depolanmış kayıtlarının HMK ilgili maddeleri anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Terapist'in kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Terapist'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Terapist gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.